ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ
2023 թվականի ՕԳՈՍՏՈՍ ամիս

ԽՈՐՀՐԴԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆԻՍՏԵՐ

ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐ 
08.08.2023թ. թիվ 18 նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները  08.08.2023թ. նիստի օրակարգ  նիստին ներկա խորհրդի անդամները  
15.08.2023թ. թիվ 19 նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները    

 
Բեռնել