ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


Հանրային պաշտպանի գրասենյակ

Հանրային պաշտպանի գրասենյակ
Ընդհանուր տեղեկություններ

   Հանրային պաշտպանի գրասենյակը (կրճատ ՀՊԳ)  հիմնադրվել է Հայաստանի Հանրապետությունում  սոցիալապես անապահով խավերին օրենքով նախատեսված կարգով ու դեպքերում անվճար իրավաբանական օգնություն տրամադրելու համար։

     ՀՊԳ-ում աշխատող հանրային պաշտպանը փաստաբան է, որը գործում է գրասենյակի ղեկավարի ներկայացմամբ`  ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահի հետ կնքած աշխատանքային պայմանագրի հիման վրա։ Հանրային պաշտպանը վարձատրվում է պետական բյուջեից օրենքով սահմանված չափով և կարգով։

     Քրեական գործերով անվճար իրավաբանական օգնությունն իրականացվում է վարույթն իրականացվող մարմնի որոշման հիման վրա ՀՊԳ ղեկավարի կողմից հանրային պաշտպանի նշանակման միջոցով։  Քաղաքացիական, վարչական և սահմանադրական գործերով` անվճար իրավաբանական օգնությունը  տրամադրվում է քաղաքացիների դիմումների հիման վրա ՀՊԳ ղեկավար կողմից  օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով։


    ՀՊԳ գրասենյակի գործունեության վերաբերյալ առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ՝ այցելելով www.hpg.am կայքէջ:

    

ՀՊԳ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ
     

 

Գևորգ Մկրտչյան

ՀՊԳ ղեկավար,

Փաստաբան         

010 600 714 #220

   

 

Մարինե Թովմասյան

ՀՊԳ ղեկավարի առաջին

տեղակալ,

Փաստաբան

010 600 714 #120

  Մարիամ Պետրոսյան 

ՀՊԳ ղեկավարի տեղակալ,

Փաստաբան

010 600 714 #122

 

Քրիստինե Հայրապետյան

ՀՊԳ ղեկավարի

ավագ օգնական

010 600 714 #221

 

 

Աննա Վարդանյան

ՀՊԳ ղեկավարի օգնական,

Փաստաբան

010 600 714 #221

 

 

   Հանրային պաշտպանների ցանկը տեսնելու համար այցելել հետևյալ հղմամբ՝ hpg.am

   Անվճար իրավաբանական օգնություն ստանալու իրավունք ունեցող անձանց ցանկը տեսնելու համար այցելել հետևյալ հղմամբ՝ hpg.am


ՀՊԳ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ
 Իրավական ակտի անվանումը Իրավական ակտի ընդունման ամսաթիվը Իրավաստեղծ սուբյեկտը

«Հանրային պաշտպանի գրասենյակի կանոնակարգ (նոր խմբագրությամբ)»

 13.01.2023թ. ՀՀ ՓՊ խորհուրդ 

Բեռնել «Հանրային պաշտպանի աշխատանքի անցնելու նպատակով մրցույթի անցկացման» կարգը

* Կարգի վերջին ինկորպորացիան՝ 14.11.2023թ. դրությամբ

 15.01.2014թ. ՀՀ ՓՊ խորհուրդ  

Բեռնել «Հանրային պաշտպանների գործունեության ստուգման և գնահատման»  կարգը  

 20.10.2023թ. ՀՀ ՓՊ խորհուրդ

Հանրային պաշտպանների հաստիքների տեղաբաշխումը

* Տեղաբաշխման վերջին ինկորպորացիան՝ 13.11.2023թ. դրությամբ

19.07.2022թ․

ՀՀ ՓՊ նախագահ

ՀՀ ՓԽ  «Անվճար իրավաբանական օգնության տրամադրումը կազմակերպելու մասին» կարգը հաստատելու վերաբերյալ 13.01.2023թ. թիվ 2/10-Լ որոշումը

Բեռնել ՀՀ ՓԽ  13.01.2023թ. թիվ 2/10-Լ որոշմամբ հաստատված անվճար իրավաբանական օգնության տրամադրումը կազմակերպելու մասին կարգը

Բեռնել ՀՀ ՓՊ խորհրդի 13.01.2023թ. թիվ 2/10-Լ որոշմամբ հաստատված անվճար իրավաբանական օգնության տրամադրումը կազմակերպելու մասին կարգի հավելվածները  

13.01.2023թ.  ՀՀ ՓՊ խորհուրդ 

 ՀՀ ՓԽ  «Կամավոր անհատույց օգնություն տրամադրելու» կարգը հաստատելու վերաբերյալ 13.01.2023թ. թիվ 2/11-Լ որոշումը

Բեռնել ՀՀ ՓԽ  13.01.2023թ. թիվ 2/11-Լ որոշմամբ հաստատված «Կամավոր անհատույց օգնություն տրամադրելու» մասին կարգը 

 

 13.01.2023թ.  ՀՀ ՓՊ խորհուրդ 

Հանրային պաշտպանի կողմից անվճար իրավաբանական օգնության տրամադրման գործընթացին ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայի ունկնդիրների ներգրավման կարգը