ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


                                                      Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

 

ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԵՐԻ

2023 թվականի ՄԱՅԻՍ ամիս

18.05.2023թ. նիստի օրակարգ     նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամները     
25.05.2023թ. նիստի օրակարգ     նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամները    
           
           
ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԵՐԻ

2023 թվականի ԱՊՐԻԼ ամիս

06.04.2023թ. նիստի օրակարգ     նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամները     
13.04.2023թ. նիստի օրակարգ     նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամները    
20.04.2023թ. նիստի օրակարգ     նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամները    
27.04.2023թ. նիստի օրակարգ     նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամները    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

       
Բեռնել