ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

Սարգիս Աղասյան
Գործող
Սարգիս Աղասյան
Արտոնագիր
Արտոնագիր՝1367
Տրվել է՝14.07.2012
Մասնագիտացում
› Աշխատանքային հարաբերություններ
› Պայմանագրային հարաբերություններ
› Ժառանգություն
› Ապահովագրություն
› Բանկային գործունեություն
› Սնանկություն
› Ընտանեկան հարաբերություններ
› Սեփականություն
› Կորպորատիվ հարաբերություններ
› Իրավաբանական անձանց հիմնադրում, վերակազմակերպում և լուծարում
› Կատարողական վարույթի սպասարկում
› Քաղաքացիական այլ
› Հարկային հարաբերություններ
› Մաքսային հարաբերություններ
› Վարչական ակտերի բողոքարկում
› Հողային հարաբերություններ
› Ճանապարհատրանսպորտային տույժեր
› Վարչական այլ
› Միջազգային դատարանին տրվող բողոքի կազմում
› Օտարերկրյա կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կազմում
› Օտարերկրյա իրավաբանական անձանց հիմնադրում
› Միջազգային այլ
› Արբիտրաժային վարույթում ներկայացուցչություն

Կոնտակտային տվյալներ
Գործունեության հիմնական վայր՝Երևան
Հասցե `ք. Երևան, Ամիրյան 23/1
Հեռ.՝Աշխ. 010749972
Բջջ. 094-81-11-89

Թարմացվել է՝09.09.2014
Էլ. փոստ`[email protected]

Կրթություն
ԲՈւՀ`ԵՊՀ
Ավարտել է `
Գիտական կոչում/աստիճան`
Օտար լեզուներ
ռուսերեն անգլերեն ֆրանսերեն

Ձեր նամակն ուղարկված է