ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

Տիգրան Նահապետյան
Գործող
Տիգրան Նահապետյան
Արտոնագիր
Արտոնագիր՝1508
Տրվել է՝14.07.2012
Մասնագիտացում
› Աշխատանքային հարաբերություններ
› Պայմանագրային հարաբերություններ
› Սեփականություն
› Մտավոր սեփականություն
› Կորպորատիվ հարաբերություններ
› Իրավաբանական անձանց հիմնադրում, վերակազմակերպում և լուծարում
› Քաղաքացիական այլ
› Հարկային հարաբերություններ
› Վարչական ակտերի բողոքարկում
› Ընտրական հարաբերություններ
› Վարչական այլ
› Միջազգային դատարանին տրվող բողոքի կազմում
› Օտարերկրյա կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կազմում
› Օտարերկրյա իրավաբանական անձանց հիմնադրում
› Միջազգային այլ

Կոնտակտային տվյալներ
Գործունեության հիմնական վայր՝Երևան
Հասցե `ք. Երևան, Հովսեփ Էմինի 123
Հեռ.՝Աշխ. 055-75-53-77
Բջջ. 055-75-53-77

Թարմացվել է՝12.05.2014
Էլ. փոստ`[email protected]

Գործունեություն
Կազմակերպություն՝Գարդիան Փարք
Պաշտոն՝
Կազմակերպության լոգո
Գարդիան Փարք

Կրթություն
ԲՈւՀ`
Ավարտել է `
Գիտական կոչում/աստիճան`ի.գ.թ.
Օտար լեզուներ
Ռուսերեն Անգլերեն

Ձեր նամակն ուղարկված է