ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

Գագիկ Գրիգորյան
Գործող
Գագիկ Գրիգորյան
Արտոնագիր
Արտոնագիր՝1711
Տրվել է՝06.10.2013
Մասնագիտացում
› Արտոնագրված հաշտարարություն
› Աշխատանքային հարաբերություններ
› Պայմանագրային հարաբերություններ
› Ժառանգություն
› Ապահովագրություն
› Բանկային գործունեություն
› Սնանկություն
› Սեփականություն
› Մտավոր սեփականություն
› Կորպորատիվ հարաբերություններ
› Իրավաբանական անձանց հիմնադրում, վերակազմակերպում և լուծարում
› Մեդիացիա
› Հարկային հարաբերություններ
› Մաքսային հարաբերություններ
› Վարչական ակտերի բողոքարկում
› Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունները
› Արբիտրաժային վարույթում ներկայացուցչություն
› Միջազգային դատարանին տրվող բողոքի կազմում
› Միջազգային արբիտրաժ
› ՀՀ սահմանադրական դատարանում ներկայացուցչություն

Կոնտակտային տվյալներ
Գործունեության հիմնական վայր՝Երևան
Հասցե `ք. Երևան, Նազարբեկյան 41, 81
Հեռ.՝Աշխ. 099 033 456
Բջջ. 098 88 91 12

Թարմացվել է՝20.10.2015
Էլ. փոստ`[email protected]
Անձնական Էլ. փոստ՝[email protected]
Էլ. հասցե՝[email protected]

Գործունեություն
Կազմակերպություն՝HAP LLC
Պաշտոն՝

Կրթություն
ԲՈւՀ`Երևանի Հյուսիսային համալսարան
Ավարտել է `2010
Գիտական կոչում/աստիճան`
Օտար լեզուներ
Ռուսերեն անգլերեն

Ձեր նամակն ուղարկված է