ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

Աշոտ Աթաբեկյան
Գործող
Աշոտ  Աթաբեկյան
Արտոնագիր
Արտոնագիր՝2759
Տրվել է՝27.06.2020
Մասնագիտացում
› Քաղաքացիական այլ
› Վարչական այլ
› Աշխատանքային հարաբերություններ
› Պայմանագրային հարաբերություններ
› Ժառանգություն
› Ապահովագրություն
› Բանկային գործունեություն
› Սնանկություն
› Ընտանեկան հարաբերություններ
› Սեփականություն
› Մտավոր սեփականություն
› Կորպորատիվ հարաբերություններ
› Իրավաբանական անձանց հիմնադրում, վերակազմակերպում և լուծարում
› Կատարողական վարույթի սպասարկում
› Հարկային հարաբերություններ
› Մաքսային հարաբերություններ
› Վարչական ակտերի բողոքարկում
› Հողային հարաբերություններ
› Կառուցապատման հարաբերություններ
› Միջազգային դատարանին տրվող բողոքի կազմում
› Արբիտրաժային վարույթում ներկայացուցչություն
› ՀՀ սահմանադրական դատարանում ներկայացուցչություն

Կոնտակտային տվյալներ
Գործունեության հիմնական վայր՝Երևան
Հասցե `ք․Երևան, Գոգոլի փողոց 86 շ․ բն․ 8
Հեռ.՝Աշխ. 094 51 14 15
Բջջ. 095 05 75 20

Թարմացվել է՝26.10.2021
Էլ. փոստ`[email protected]

Ձեր նամակն ուղարկված է