ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

Կրոմվել Գրիգորյան
Գործող
Կրոմվել Գրիգորյան
Արտոնագիր
Արտոնագիր՝305
Տրվել է՝03.11.1997
Մասնագիտացում
› Բոլոր տեսակի քրեական գործեր
› Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Անձի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Սեռական անձեռնմխելիության և սեռական ազատության դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Մարդու եվ քաղաքացու սահմանադրական իրավունքների ու ազատությունների դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Ընտանիքի եվ երեխայի շահերի դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունները
› Հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Հասարակական կարգի եվ բարոյականության դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Բնակչության առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Սահմանադրական կարգի հիմունքների եվ պետության անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Կառավարման կարգի դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Արդարադատության դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Զինվորական ծառայության կարգի դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Միջազգային դատարանին տրվող բողոքի կազմում
› Օտարերկրյա կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կազմում
› ՀՀ սահմանադրական դատարանում ներկայացուցչություն
› Աշխատանքային հարաբերություններ
› Պայմանագրային հարաբերություններ
› Ժառանգություն
› Սնանկություն
› Ընտանեկան հարաբերություններ
› Սեփականություն
› Մտավոր սեփականություն
› Իրավաբանական անձանց հիմնադրում, վերակազմակերպում և լուծարում
› Կատարողական վարույթի սպասարկում
› Քաղաքացիական
› Հարկային հարաբերություններ
› Մաքսային հարաբերություններ
› Ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ
› Վարչական ակտերի բողոքարկում
› Ընտրական հարաբերություններ
› Ճանապարհատրանսպորտային տույժեր

Կոնտակտային տվյալներ
Գործունեության հիմնական վայր՝Երևան
Հասցե `ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 45/25
Հեռ.՝Աշխ. 010 57 18 99
Բջջ. 093 40 16 24; 091 40 16 24;

Թարմացվել է՝25.03.2016
Էլ. փոստ`[email protected]

Գործունեություն
Կազմակերպություն՝Կրոմվել Գրիգոյան ՍՊԸ
Պաշտոն՝Տնօրեն
Կազմակերպության լոգո
Կրոմվել Գրիգոյան ՍՊԸ

Փաստաբանական գրասենյակը ներքոշարադրյալ գործերով  մատուցում է իրավաբանական որակյալ և բարձրակարգ ծառայություններ խորհրդատվություններ պաշտպանություն և ներկայացուցչություն ինչպես նյութերի նախապատրաստության այնպես էլ մինչդատական և դատական փուլերում

 • Կյանքի և առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններ
 • Անձի ազատության պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ
 • Սեռական անձեռնմխելիության և սեռական ազատության դեմ ուղղված հանցագործություններ
 • Մարդու և քաղաքացու սահմանադրական իրավունքների և ազատությունների դեմ ուղղված հանցագործություններ
 • Ընտանիքի և երեխայի շահերի դեմ ուղղված հանցագործություններ
 • Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններ
 • Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործություններ
 • Հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործություններ
 • Հասարակական կարգի և բարոյականության դեմ ուղղված հանցագործություններ
 • Բնակչության առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններ
 • Սահմանադրական կարգի հիմունքների և պետության անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործություններ
 • Պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործություններ
 • Կառավարման կարգի դեմ ուղղված հանցագործություններ
 • Արդարադատության դեմ ուղղված հանցագործություններ
 • Զինվորական ծառայության կարգի դեմ ուղղված հանցագործություններ

Հեռ.՝ 093 401 624

         091 401 624

Մանրամասն տեղեկությունների համար անհրաժեշտ է այցելել  www.kromvel.am վեբկայք

Ձեր նամակն ուղարկված է