ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

Մակար Եղիազարյան
Գործող
Մակար  Եղիազարյան
Արտոնագիր
Արտոնագիր՝1184
Տրվել է՝15.10.11
Մասնագիտացում
› Հարկային հարաբերություններ
› Սնանկություն
› Կորպորատիվ հարաբերություններ
› Պայմանագրային հարաբերություններ
› Ժառանգություն
› Ապահովագրություն
› Բանկային գործունեություն
› Սեփականություն
› Մտավոր սեփականություն
› Իրավաբանական անձանց հիմնադրում, վերակազմակերպում և լուծարում
› Քաղաքացիական այլ
› Վարչական այլ
› Կատարողական վարույթի սպասարկում
› Մաքսային հարաբերություններ
› Վարչական ակտերի բողոքարկում
› Հողային հարաբերություններ
› Միջազգային դատարանին տրվող բողոքի կազմում
› Օտարերկրյա կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կազմում
› Օտարերկրյա իրավաբանական անձանց հիմնադրում
› Արբիտրաժային վարույթում ներկայացուցչություն
› ՀՀ սահմանադրական դատարանում ներկայացուցչություն
› Աշխատանքային հարաբերություններ
› Ընտրական հարաբերություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Գործունեության հիմնական վայր՝Երևան
Հասցե `ք. Երևան, Ադոնցի 6/1, 303
Հեռ.՝Աշխ.
Բջջ. 094 88 94 88

Թարմացվել է՝28.02.2019
Էլ. փոստ`[email protected]
Անձնական Էլ. փոստ՝[email protected]
Էլ. հասցե՝[email protected]

Գործունեություն
Կազմակերպություն՝Թրասթ Գրուպ ՍՊԸ
Կազմակերպության աշխատողների թիվը՝7
Պաշտոն՝Տնօրեն

Կրթություն
ԲՈւՀ`ԵՊՀ
Ավարտել է `2007
Գիտական կոչում/աստիճան`Մագիստրոս
Օտար լեզուներ
Հայերեն Ռուսերեն Անգլերեն

Ձեր նամակն ուղարկված է