ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի 13.01.2023թ. 2/5-Լ որոշմամբ հաստատված ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ  ԿԱՐԳԻ համաձայն վերապատրաստման դասընթացները կազմակերպվում են նաև ԱՌՑԱՆՑ և ՀԵՌԱՎԱՐ ՁԵՎՈՎ: Առցանց վերապատրաստման դասընթացներին հնարավոր է մասնակցել olp.advocates.am հղումով, իսկ հեռավար վերապատրաստման դեպքում՝ համացանցի միջոցով միաժամանակյա դիտման ռեժիմով:


ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի 15.08.2023թ. թիվ 19/8-Լ որոշմամբ  փաստաբանների վերապատրաստում իրականացնելու համար հավատարմագրված հաստատությունների (կազմակերպությունների) ցանկՎերապատրաստման բաժինԲեռնել