ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ԹԻՎ 26170617 ՎԱՐՈՒՅԹԸ ԿԱՐՃԵԼՈՒ ԵՎ ՔՐԵԱԿԱՆ ՀԵՏԱՊՆԴՈՒՄԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄ

08.06.2018 10:31

Բեռնել որոշումը

Որոշումը տրամադրել է հանրային պաշտպան  Լուիզա Հարությունյանը:

Այլ որոշումներ