ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 11.02.2020Թ. ԹԻՎ 4/1-Լ ՈՐՈՇՄԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԱՅԼ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀԱՐՑԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 19.02.2024Թ. ԹԻՎ 3/12-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

21.02.2024 11:41

Բեռնել ՀՀ ՓՊ խորհրդի 19.02.2024թ. թիվ 3/12-Լ որոշումը

Բեռնել Այլ պետության փաստաբանի հավատարմագրման կարգը (ԻՆԿՈՐՊՈՐՈՑՎԱԾ ՏԱՐԲԵՐԱԿ 19.02.2024թ.)

Այլ որոշումներ