ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ «ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 13.01.2023Թ. ԹԻՎ 2/3-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

16.01.2023 15:57

Բեռնել ՀՀ ՓՊ խորհրդի 13.01.2023թ. թիվ 2/3-Լ որոշումը

Բեռնել Որակավորման հանձնաժողովի ձևավորման և գործունեության  կարգը


Այլ որոշումներ