ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ « ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ, ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ, ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԵՎ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 13.01.2023Թ. ԹԻՎ 2/4-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

16.01.2023 16:07

Բեռնել ՀՀ ՓՊ խորհրդի 13.01.2023թ. թիվ 2/4-Լ որոշումը

Բեռնել Որակավորման քննությունների կազմակերպման, ընդունման, անցկացման և հանձնման կարգը


Այլ որոշումներ