ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ «ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ՀԱՎԱԿՆՈՐԴՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՈՒՂԵՆԻՇՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՀԱՐՑԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 05.08.2020թ. թիվ 16/13-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

05.08.2020 21:00

Բեռնել ՀՀ ՓՊ խորհրդի 05.08.2020թ. թիվ 16/13-Լ որոշումը

Բեռնել փաստաբանների վերապատրաստման և հավակնորդների ուսուցման ծրագրերի ուղենիշները

Փոխկապակցված իրավական ակտեր

ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ « ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻՆ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՂ ԴԱՍԸՆԹԱՑԱՎԱՐՆԵՐԻ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ, ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԾՐԱԳՐԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՂ ԴԱՍԸՆԹԱՑԱՎԱՐՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 23.12.2020Թ.ԹԻՎ 417-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 2016թ. ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 30.06.2016թ. թիվ 207-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «ՀԵՌԱՎԱՐ ՁԵՎՈՎ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 21.06.2016թ. թիվ 206-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
Այլ որոշումներ