ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ «ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 15.03.2019Թ. ԹԻՎ 5/13-Լ ՈՐՈՇՄԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԵՎ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԿԱՐԳՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 08.04.2020Թ. ԹԻՎ 7/6-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

08.04.2020 20:25

Բեռնել ՀՀ ՓՊ խորհրդի 08.04.2020թ. թիվ 7/6-Լ որոշումը

Բեռնել«Որակավորման քննության ընդունման և հանձնման» կարգը

Բեռնել «Որակավորման քննության ընդունման և հանձնման» կարգի հավելվածը՝ «Արտակարգ դեպքերում որակավորման քննության ընդունման և հանձնման կարգ»-ը

* Կարգն ինկորպորացված է 08.04.2020թ․ դրությամբ

Փոխկապակցված իրավական ակտեր

ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ «ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 15.03.2019Թ. ԹԻՎ 5/13-Լ ՈՐՈՇՄԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԵՎ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԿԱՐԳՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 21.10.2020Թ. ԹԻՎ 21/9-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ «ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԵՎ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՀԱՎԵԼՎԱԾԸ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԵՎ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԿԱՐԳՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 08.05.2020Թ. ԹԻՎ 10/5-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ ««ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԵՎ ՀԱՆՁՆՄԱՆ» ՆՈՐ ԿԱՐԳ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՀԱՐՑԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 15.03.2019թ. թիվ 5/13-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ


Այլ որոշումներ