ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


Օրենսգրքերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու նախագծեր_16.01.2013թ

17.01.2013 00:00

Հարգելի Փաստաբաններ

Ձեր քննարկմանն է ներկայացվում 16.01.2013թ ՀՀ Արդարադատության նախարարության կողմից ուղարկված "ՀՀ Դատական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին", "ՀՀ Քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին", "ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին", "ՀՀ Վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին", ""Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին” ՀՀ օրենքում լրացում եվ փոփոխություն կատարելու մասին" և ""Նույնականացման քարտերի մասին" ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին"ՀՀ օրենքների նախագծերը: 

Բեռնել "ՀՀ Դատական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ օրենքի նախագիծը:
Բեռնել "ՀՀ Քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ օրենքի նախագիծը:
Բեռնել "ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ օրենքի նախագիծը:
Բեռնել "ՀՀ Վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ օրենքի նախագիծը:
Բեռնել ""Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին” ՀՀ օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին" և ""Նույնականացման քարտերի մասին" ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին" ՀՀ օրենքների նախագծերը:

Խնդրում ենք Ձեր առարկությունները և առաջարկությունները ներկայացնել մեկնաբանությունների ձևով կամ ներկայացնել դրանք ՀՀ Փաստաբանների պալատ: 

ՀՀ Փաստաբանների պալատ

Այլ որոշումներ