ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


Մի շարք իրավական ակտերի նախագծեր

09.07.2013 12:59


Հարգելի փաստաբաններ

Ձեր քննարկամանն ենք ներկայացնում ՀՀ Արդարադատության նախարարության ուղարկած մի շարք օրենքների նախագծերի փաթեթը.

- Բեռնել «ՀՀ Քրեական օրենսգրքում փոփոխոիթյուններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը,

- Բեռնել «ՀՀ Քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխոիթյուններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը,

- Բեռնել «ՀՀ Քրեակատարողական օրենսգրքում փոփոխոիթյուններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը,

- Բեռնել «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը,

- Բեռնել «Պրոբացիայի ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը,

- Բեռնել «Քրեակատարողական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը,

 

- Բեռնել նախագծերի ընդունման անհրաժեշտության մասին հիմնավորումը,

Բեռնել նախագծերի ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում ծախսերի կամ եկամուտների էական ավելացման կամ նվազման մասին տեղեկանքը,

- Բեռնել նախագծերի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտության մասին տեղեկանքը:

 

Խնդրում ենք Ձեր առարկություններն ու առաջարկությունները տրամադրել ՀՀ Փաստաբանների պալատին՝ քննարկաման և ամփոփ առարկություններով ու առաջարկություններով հանդես գալու համար:

 

Հարգանքով

 

ՀՀ Փաստաբանների պալատ

Այլ որոշումներ