ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ «ՓԱՍՏԱԲԱՆ ԳԵՎՈՐԳ ԳՅՈԶԱԼՅԱՆԻ ԴԻՄՈՒՄԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ՕԳՆԱԿԱՆԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ ՏԱԼՈՒ ՀԱՐՑԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 20.08.2019թ. թիվ 15/18-Ա ՈՐՈՇՈՒՄԸ

20.08.2019 20:20

Բեռնել ՀՀ ՓՊ խորհրդի 20.08.2019թ. թիվ 15/18-Ա որոշումը

Փոխկապակցված իրավական ակտեր

ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ ««ՓԱՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 20-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍԻ 2-ՐԴ ԿԵՏԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՈՉ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ ՏԱԼՈՒ ՀԱՐՑԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 17.11.2017թ․ թիվ 22/12-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
Այլ որոշումներ