ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ ՀՐԱՎԻՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 30.09.2019թ. թիվ 387-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

30.09.2019 19:05

Բեռնել ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահի 30.09.2019թ. № 387-Լ որոշումը

Բեռնել ՀՀ փաստաբանների պալատի հերթական ընդհանուր ժողով հրավիրելու մասին ծանուցումը

Բեռնել ««Փաստաբանի օր» սահմանելու հարցով փաստաբանների առաջարկներն ընդունելու մասին» կարգը

Փոխկապակցված իրավական ակտեր

ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ ՀՐԱՎԻՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 07.08.2017թ. № 225-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ «ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ (ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ) ՄԱՍԻՆ» 03.08.2017թ․ թիվ 16/2-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ ««ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՑՈՒՑԱԲԵՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 11.10.2019թ. թիվ 441-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ՀԱՇՎԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ՝ ««ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ՕՐ» ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՀԱՐՑԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԱՐՑՈՎ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 12.02.2017թ. թիվ Լ-1-Ա ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ՀԱՇՎԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ՝ ««ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ՕՐ» ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԱՐՑՈՎ 11.02.2017թ. թիվ 2 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀՀ ՓՊ ՀԱՇՎԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ՝ ««ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ՕՐ» ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԱՐՑՈՎ 11.02.2017թ. թիվ 1 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ ««ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 11-Ի ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՑՈՒՑԱԲԵՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 20.01.2017թ. № 10-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ ՀՐԱՎԻՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 21.12.2016թ. թիվ 500-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ 09.09.2017թ. թիվ Լ-1 ՈՐՈՇՄԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸՀՀ ՓՊ ՀԱՇՎԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ՝ «ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՕՐԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԱՐՑՈՎ 11.02.2017թ. թիվ 1 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀՀ ՓՊ ՀԱՇՎԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ՝ «ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՕՐԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԱՐՑՈՎ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 12.02.2017թ. թիվ Խ-1-Ա ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ՀԱՇՎԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ՝ «ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՕՐԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԱՐՑՈՎ 11.02.2017թ. թիվ 2 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀՀ ՓՊ ՀԱՇՎԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ՝ «ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՕՐԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԱՐՑՈՎ 11.02.2017թ. թիվ 1 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ԿԱՆՈՆԱԳՐՔԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ ՄՇԱԿՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՈՒՄԲ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 08.02.2019թ. թիվ 33-Ա ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ 11.02.2012թ. թիվ 1/4-Լ ՈՐՈՇՄԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔԸ


ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ ««ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ՕՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ» ՀԱՐՑԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 19.02.2015թ. թիվ 05/9-Լ ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՀԱՐՑԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 01.04.2016թ. թիվ 09/17-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ ««ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ՕՐ» ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՀԱՐՑԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 19.02.2015թ․ թիվ 05/9-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
Այլ որոշումներ