ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ՎԱՐՉԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ, ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 01.06.2020թ. թիվ 71-Լ ՀՐԱՄԱՆԸ

01.06.2020 17:17

Բեռնել ՀՀ փաստաբանների պալատի վարչակազմակերպական կառուցվածքը

Բեռնել ՀՀ փաստաբանների պալատի աշխատակազմի գործառույթների ոլորտային դասակարգումը

Բեռնել Պալատի աշխատակազմի ծառայողական լիազորությունների (աշխատանքային գործառույթների) շրջանակը

Այլ որոշումներ