ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ՓԱՍՏԱԲԱՆ ԷԴՈՒԱՐԴ ՄԱՆԱՍՅԱՆԻՆ (ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ № 1934)՝ ԿԳ-20084 ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՎ ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 09.02.2021Թ., ԺԱՄԸ 19:30-Ի ՆԻՍՏԻ ՄԱՍԻՆ

05.02.2021 15:41DOWNLOAD

BACK