ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ՓԱՍՏԱԲԱՆ ԷԴՈՒԱՐԴ ՄԱՆԱՍՅԱՆԻՆ (ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ № 1934)՝ ԿԳ-20084 ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՎ ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 09.02.2021Թ., ԺԱՄԸ 19:30-Ի ՆԻՍՏԻ ՄԱՍԻՆ

05.02.2021 15:41

Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատը  փաստաբան Էդուարդ Մանասյանին (արտոնագիր № 1934) ծանուցում է ՀՀ փաստաբանների պալատի թիվ ԿԳ-20084 կարգապահական գործով (ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահի  03.08.2020թ. թիվ 214-Ա/ԿԳ-20084 որոշմամբ փաստաբան Էդուարդ Մանասյանի նկատմամբ հարուցվել է կարգապահական վարույթ  անդամավճար վճարելու պարտականությունը չկատարելու հիմքով) նիստի մասին, որը տեղի կունենա 09.02.2021թ., ժամը 19:30-ին ՀՀ փաստաբանների պալատի վարչական շենքում (ք․Երևան, Զաքյան 7-2, 4-րդ հարկ, թիվ 12 սենյակ): Նշված կարգապահական գործով նիստը նախագահում է ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի  անդամ՝ Արմեն Ֆերոյանը:

 
 


Բեռնել

Վերադառնալ