ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ՓԱՍՏԱԲԱՆ ԱՐՇԱԿ ՄԿՈՅԱՆԻՆ (ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ № 1828)՝ ԿԳ-20127 ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՎ ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 09.02.2021Թ., ԺԱՄԸ 19:30-Ի ՆԻՍՏԻ ՄԱՍԻՆ

05.02.2021 15:48DOWNLOAD

BACK