ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ՓԱՍՏԱԲԱՆ ԱՐՇԱԿ ՄԿՈՅԱՆԻՆ (ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ № 1828)՝ ԿԳ-20127 ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՎ ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 09.02.2021Թ., ԺԱՄԸ 19:30-Ի ՆԻՍՏԻ ՄԱՍԻՆ

05.02.2021 15:48

Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատը  փաստաբան Արշակ Մկոյանին (արտոնագիր № 1828) ծանուցում է ՀՀ փաստաբանների պալատի թիվ ԿԳ-20127 կարգապահական գործով (ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահի  03.08.2020թ. թիվ 257-Ա/ԿԳ-20127 որոշմամբ փաստաբան Արշակ Մկոյանի նկատմամբ հարուցվել է կարգապահական վարույթ  անդամավճար վճարելու պարտականությունը չկատարելու հիմքով) նիստի մասին, որը տեղի կունենա 09.02.2021թ., ժամը 19:30-ին ՀՀ փաստաբանների պալատի վարչական շենքում (ք․Երևան, Զաքյան 7-2, 4-րդ հարկ, թիվ 12 սենյակ): Նշված կարգապահական գործով նիստը նախագահում է ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի  անդամ՝ Հարություն Հարությունյանը:

 


Բեռնել

Վերադառնալ