ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

Կայքի անձնական էջի փոփոխությունների մասին

27.02.2013 08:52

Հարգելի փաստաբաններ,

ՀՀ փաստաբանների պալատի www.advocates.am կայքի Ձեր անձնական էջում փոփոխություններ կատարելու դեպքում խնդրում ենք այդ մասին տեղեկացնել նաև ՀՀ փաստաբանների պալատի աշխատակազմին [email protected] էլ. հասցեի միջոցով:

Կայքում փոփոխությունները կատարելու համար ուղեցույց ստանալու և/կամ ուղեցույցի առկայության դեպքում, եթե չեք կարողանում ինքնուրույն կատարել այդ փոփոխությունները, Դուք պետք է գաք Պալատ Ձեզ հետ ունենալով փաստաբանի Ձեր վկայականը:

Շնորհակալություն

ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահ Ռ.ՍահակյանԲեռնել

Վերադառնալ