ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

12.09.2021թ. ԵՐԹՈՒՂԻՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ` ՀՀ ՄԱՐԶԵՐԻՑ ԴԵՊԻ ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏ

09.09.2021 16:48

12.09.2021թ. ԵՐԹՈՒՂԻՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ` ՀՀ ՄԱՐԶԵՐԻՑ ԴԵՊԻ ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏ

     Հարգելի փաստաբաններ,

     Հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության մարզերի փաստաբանների՝ ՀՀ փաստաբանների պալատի 12.09.2021թ. հերթական ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունքի իրացմանն աջակցելու անհրաժեշտությունը,

     ղեկավարվելով ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահի 05.08.2021թ. թիվ 159-Լ որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի 2021 թվականի սեպտեմբերի 12-ի ընդհանուր ժողովի կազմակերպման և անցկացման գործընթացում օժանդակություն ցուցաբերելու մասին» կարգի 6․1 կետի պահանջներով,

     հրապարակվում է ՀՀ մարզերից դեպի ՀՀ փաստաբանների պալատ 12.09.2021թ. ԵՐԹՈՒՂԻՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ.

Հայաստանի Հանրապետության
փաստաբանների պալատի
աշխատակազմի ղեկավար

 


Բեռնել

Վերադառնալ