ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

ԱՄՓՈՓՎԵԼ ԵՆ ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ 08.06.2023Թ. ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆԱՎՈՐ ՓՈՒԼԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

08.06.2023 21:18

ԱՄՓՈՓՎԵԼ ԵՆ ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ 08.06.2023Թ. ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆԱՎՈՐ ՓՈՒԼԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի որակավորման հանձնաժողովն ամփոփել է 08.06.23թ. ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայի ունկնդիրների (շրջանավարտների) քաղաքացիաիրավական (վարչաիրավական) ուղղվածության երկրորդ (բանավոր) փուլի արդյունքները: 

08.06.2023թ. որակավորման քննությանը մասնակցել է 46 հավակնորդորոնցից քննությունը չի հանձնել 2 հավակնորդ:

ԲԵՌՆԵԼ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸԲեռնել

Վերադառնալ