ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

ՀԱՍՏԱՏՎԵԼ Է 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ

18.10.2023 10:50

ՀԱՍՏԱՏՎԵԼ Է 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ

Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի որակավորման հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) 17.10.2023 թվականի թիվ 9/1-Լ որոշմամբ հաստատվել է ՀՀ փաստաբանակլան ակադեմիան ավարտած ունկնդիրների որակավորման քննությունների կազմակերպման և անցկացման ժամանակացույցը։

ՀՀ փաստաբանական ակադեմիան ավարտած ունկնդիրները 2023 թվականի որակավորման քննություններին մասնակցելու համար դիմումները և անհրաժեշտ փաստաթղթերը կարող են ներկայացնել ՀՀ փաստաբանների պալատ 2023թ. հոկտեմբերի  18-ից մինչև 2023թ. հոկտեմբերի 24-ը (ներառյալ) ժամը 10.00-ից մինչև ժամը 18.00-ն (աշխատանքային օրերին)։

Փաստաթղթերի ցանկը սահմանված է ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի 13.01.2023թ. թիվ 2/4-Լ որոշմամբ հաստատված Որակավորման քննությունների կազմակերպման, ընդունման, անցկացման և հանձնման  կարգի 30-րդ կետում (www.advocates.am, Պալատ ->  Որակավորման հանձնաժողով):

Բեռնել ՀՀ փաստաբանական ակադեմիան ավարտած ունկնդիրների որակավորման քննությունների կազմակերպման և անցկացման ժամանակացույցը

Բեռնել ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայի ունկնդիրների Որակավորման քննությունների կազմակերպման և անցկացման ժամանակացույցը հաստատելու մասին որոշումըԲեռնել

Վերադառնալ