ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 2024Թ․ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ՀՈՍՔԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

25.12.2023 11:42

ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 2024Թ․ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ՀՈՍՔԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

«Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանական ակադեմիա» հիմնադրամը հայտարարում է 2024թ. գարնանային հոսքի ընդունելության մեկնարկը։

Ընդունելության քննություններին մասնակցելու դիմումներն ընդունվելու են ք. Երևան, Զաքյան 7-3 հասցեով (3-րդ հարկ) 2023թ. դեկտեմբերի 5-ից մինչև 2023թ դեկտեմբերի 25 (ներառյալ)՝ աշխատանքային օրերին, ժամը 11.00-18.00-ն։

Փաստաթղթերն առձեռն ներկայացնելու դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև անձը հաստատող փաստաթղթի և բարձրագույն իրավաբանական կրթություն ստացած լինելը հավաստող ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի, վկայագրի) բնօրինակները, որոնք ուսումնասիրվելուց անմիջապես հետո վերադարձվելու են դիմորդին։

Ընդունելության դիմումները կարող են ներկայացվել նաև փոստով, ինչպես նաև էլեկտրոնային հատուկ հարթակի միջոցով, որի դեպքում ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայի ընդունելության հանձնաժողովն իրավասու է պահանջելու ներկայացնել անձնագրի և բարձրագույն կրթություն ստացած լինելու մասին դիպլոմի բնօրինակը։

Ընդունելության դիմումներ ներկայացնելու համար անհրաժեշտ ձևաթղթերը ներկայացված են ստորև

Էլեկտրոնային հատուկ հարթակի միջոցով դիմումներ ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է անցնել հետևյալ հղումով՝

Առկա դիմումի ձև՝ https://www.jotform.com/build/233321908640452

Հեռավար դիմումի ձև՝ https://www.jotform.com/build/233321822549455

Հատուկ դիմորդի դիմումի ձև՝ https://www.jotform.com/build/233320863163451

 

 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (010)606-608 կամ  (096)200-625 հեռախոսահամարներով, կամ գրել [email protected] էլեկտրոնային հասցեին:

Ընդունելության քննության մասնակցության վճարը կազմում է 50000 (հիսուն հազար) ՀՀ դրամ։

Գումարն անհրաժեշտ է փոխանցել հետևյալ հաշվեհամարին՝

ԲԱՆԿ ԵՎ ՀԱՇՎԻ ՀԱՄԱՐ՝

«ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ» ՓԲԸ, 2050022590131001
ՍՏԱՑՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ՝ «Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանական ակադեմիա» հիմնադրամ

ՆՊԱՏԱԿԸ՝ ընդունելության քննության մասնակցության վճար, (անուն ազգանուն, եթե վճարողն այլ անձ է)Բեռնել

Վերադառնալ