ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՄԱՎՈՐ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

09.02.2024 17:18

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՄԱՎՈՐ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հարգելի՛ գործընկերներ,

«Փաստաբանության մասին» օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) համաձայն՝ Փաստաբանների պալատը վարում է կամավոր անհատույց իրավաբանական օգնություն տրամադրած (ծրագրեր իրականացրած) փաստաբանների և փաստաբանական գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների ցուցակը:

Նշված ցուցակում կարող են ընդգրկվել այն փաստաբանները և կազմակերպությունները, որոնք հաշվետու տարվա, տվյալ դեպքում՝ 2023 թվականի ընթացքում Փաստաբանների պալատի խորհրդի որոշմամբ սահմանված ժամաքանակով և այլ չափանիշներին համապատասխան կամավոր անհատույց իրավաբանական օգնություն են տրամադրել Օրենքի 41‑րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված խմբերի անձանց:

Ցուցակում ընդգրկված փաստաբանների և փաստաբանական գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների նկատմամբ կիրառվում են խրախուսանքի միջոցներ: Մասնավորապես,  վերջիններիս տվյաները հրապարակվում են Փաստաբանների պալատի և ՀՀ արդարադատության նախարարության պաշտոնական կայքերում, իսկ փաստաբաններն ազատվում են վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցելու պարտականությունից:

Ցուցակում ընդգրկվելու համար փաստաբանը կամ համապատասխան կազմակերպությունը կարող է մինչև սույն թվականի մարտի 1‑ը [email protected] էլ. փոստի հասցեին ուղարկել 2023 թվականի ընթացքում իր կողմից կամավոր անհատույց իրավաբանական օգնություն տրամադրելու դեպքերի (տրամադրված գործերի) վերաբերյալ հաշվետվություն:

Կամավոր անհատույց իրավաբանական օգնության տրամադրման խրախուսելի նվազագույն չափանիշները (չափը), հաշվետվության ներկայացման կարգը և ձևը սահմանված են  Փաստաբանների պալատի նախագահի 13.01.2023թ. թիվ 2/11-Լ որոշմամբ, որը հասանելի է հետևյալ հղումով՝ https://advocates.am/images/khorhrdi_voroshumner/HPG-2-11-anvchar.pdf:

Հարցերի դեպքում կարող եք կապ հաստատել ՀՀ փաստաբանների պալատի ընդունարան՝ 010-600-714 (ներք. 111) հեռախոսահամարով (Աննա Մխոյան):

 Հաշվետվության ձևի էլեկտրոնային ձևանմուշը ստորև՝

 ԲԵՌՆԵԼԲեռնել

Վերադառնալ