ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

Հայտարարություն փաստաբանական գործունեության արտոնագրեր ստանալու համար դիմող հավակնորդների համար

21.04.2011 07:18

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 Համաձայն «Փաստաբանական գործունեության արտոնագրեր ստանալու համար հավակնորդներից որակավորման քննություններ ընդունելու և դրանք հանձնելու կարգ»-ի  3.2.8. կետի`

որակավորման քննություններին մասնակցելու համար հավակնորդը հայտարարված ժամկետում Հանձնաժողովին է հանձնում հետևյալ փաստաթղթերը. …. 

- տեղեկանք ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Սոցիալական ապահովության պետական ծառայությունից` իրավաբանի մասնագիտությամբ աշխատանքային ստաժի ընթացքում սոցիալական պարտադիր վճարների առկայության մասին:

 

Տվյալ տեղեկանքը ստանալու համար հավակնորդը պետք է գրավոր դիմի Սոցիալական ապահովության պետական ծառայություն /Երևան, Սախարովի հրապարակ/:Բեռնել

Վերադառնալ