ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

«Տեր-Տաճատյան» իրավաբանական և բիզնես խորհրդատվական ՓԲԸ
«Տեր-Տաճատյան» իրավաբանական և բիզնես խորհրդատվական ՓԲԸ «Տեր-Տաճատյան» իրավաբանական և բիզնես խորհրդատվական ՓԲԸ
Մասնագիտացում
› Աշխատանքային հարաբերություններ
› Պայմանագրային հարաբերություններ
› Բանկային գործունեություն
› Մտավոր սեփականություն
› Իրավաբանական անձանց հիմնադրում, վերակազմակերպում և լուծարում
› Հարկային հարաբերություններ
› Մաքսային հարաբերություններ
› Վարչական ակտերի բողոքարկում
› Միջազգային

Կոնտակտային տվյալներ
Աշխատանքային հասցե՝ք.Երևան, 0010, Վ. Սարգսյան 10, Պիացցա Գռանդե 108
Հեռ.՝+37410 544 691, +37410 544 692
Ֆաքս՝ +374 544 693
Էլ. փոստ`[email protected]
Էլ. հասցե՝www.ter-tachatyan.am


Հիմնադիրներ

Աշխատակազմ

     ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՄԱՍԻՆ

     «Տեր-Տաճատյան» իրավաբանական և բիզնես-խորհրդատվական փակ բաժնետիրական ընկերությունը Հայաստանում իրավունքի մասնավոր պրակտիկայով զբաղվող առաջին ընկերություններից է, որը ստեղծվել է 1997թ.-ին և այդ ժամանակից ի վեր ամենաբարձր պրոֆեսիոնալ մակարդակով իրավաբանական ուղեկցում է ապահովել բոլոր նրանց, ովքեր ունեցել են մասնագիտական իրավաբանական խորհրդատվության կարիք:
     Երկար տարիների հետևողական և լավ աշխատանքի շնորհիվ ընկերությունում ստեղծվել է փաստաբանների և խորհրդատուների ամուր և պրոֆեսիոնալ թիմ, որն ունի հաստատված, կայուն փորձ և մասնագիտացած է հիմնականում գործարար իրավունքի ոլորտում:
     Ընկերության գործունեության հիմնարար սկզբունքներից են' բարձրորակ իրավաբանական ծառայությունների մատուցումը, իրավական և բիզնես միջավայրի բարելավումը, խնդիրների արդյունավետ լուծման ապահովումը:

Ձեր նամակն ուղարկված է