ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

«ԷՄՋԻ ԼԵՔՍ» ՓԲԸ
«ԷՄՋԻ ԼԵՔՍ» ՓԲԸ «ԷՄՋԻ ԼԵՔՍ» ՓԲԸ
Մասնագիտացում
› Աշխատանքային հարաբերություններ
› Պայմանագրային հարաբերություններ
› Ժառանգություն
› Ապահովագրություն
› Ընտանեկան հարաբերություններ
› Սեփականություն
› Մտավոր սեփականություն
› Կորպորատիվ հարաբերություններ
› Իրավաբանական անձանց հիմնադրում, վերակազմակերպում և լուծարում
› Կատարողական վարույթի սպասարկում
› Քաղաքացիական
› Վարչական ակտերի բողոքարկում
› Հողային հարաբերություններ
› Ճանապարհատրանսպորտային տույժեր
› Վարչական
› Օտարերկրյա կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կազմում
› Օտարերկրյա իրավաբանական անձանց հիմնադրում
› Արբիտրաժային վարույթում ներկայացուցչություն

Կոնտակտային տվյալներ
Աշխատանքային հասցե՝ք. Երևան, 0065, Սեբաստիա 1
Հեռ.՝+37491 456 771, +37455 456 771, +37410 740 840
Էլ. փոստ`[email protected]


Հիմնադիրներ

Աշխատակազմ
Ձեր նամակն ուղարկված է