ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

«Հայց փաստաբանական գրասենյակ» ՍՊԸ
«Հայց փաստաբանական գրասենյակ» ՍՊԸ «Հայց փաստաբանական գրասենյակ» ՍՊԸ
Մասնագիտացում
› Աշխատանքային հարաբերություններ
› Պայմանագրային հարաբերություններ
› Ժառանգություն
› Ապահովագրություն
› Բանկային գործունեություն
› Սնանկություն
› Ընտանեկան հարաբերություններ
› Սեփականություն
› Մտավոր սեփականություն
› Կորպորատիվ հարաբերություններ
› Իրավաբանական անձանց հիմնադրում, վերակազմակերպում և լուծարում
› Կատարողական վարույթի սպասարկում
› Քաղաքացիական
› Հարկային հարաբերություններ
› Մաքսային հարաբերություններ
› Վարչական ակտերի բողոքարկում
› Ընտրական հարաբերություններ
› Հողային հարաբերություններ
› Կառուցապատման հարաբերություններ
› Ճանապարհատրանսպորտային տույժեր
› Վարչական
› Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Անձի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունները
› Հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Հասարակական կարգի եվ բարոյականության դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Բնակչության առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Շրջակա միջավայրի անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Սահմանադրական կարգի հիմունքների եվ պետության անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Կառավարման կարգի դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Արդարադատության դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Զինվորական ծառայության կարգի դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Խաղաղության եվ մարդկության անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Միջազգային դատարանին տրվող բողոքի կազմում
› Օտարերկրյա կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կազմում
› Օտարերկրյա իրավաբանական անձանց հիմնադրում
› Միջազգային
› Արբիտրաժային վարույթում ներկայացուցչություն

Կոնտակտային տվյալներ
Աշխատանքային հասցե՝ք. Երևան, 0015, Մաշտոցի պող. 4, տարածք 43
Հեռ.՝+374 99 366 333
Էլ. փոստ`[email protected]
Էլ. հասցե՝www.hayc.am


Հիմնադիրներ

Աշխատակազմ

«Մեր աշխատանքի լավագույն գնահատականը Ձեր խախտված իրավունքի վերականգնումն է:»

 

Մատուցվող ծառայություններ

Ֆիզիկական անձանց

 • Աշխատանքային հարաբերություններ
 • Պայմանագրային հարաբերություններ
 • Ժառանգություն
 • Ապահովագրություն
 • Բանկային գործունեություն
 • Ընտանեկան հարաբերություններ
 • Սեփականություն
 • Մտավոր սեփականություն
 • Կատարողական վարույթի սպասարկում
 • Քաղաքացիական այլ
 • Հարկային հարաբերություններ
 • Մաքսային հարաբերություններ
 • Վարչական ակտերի բողոքարկում
 • Ընտրական հարաբերություններ
 • Հողային հարաբերություններ
 • Կառուցապատման հարաբերություններ
 • Ճանապարհատրանսպորտային տույժեր
 • Բոլոր տեսակի քրեական գործեր
 • Օտարերկրյա կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կազմում
 • Օրբիտրաժային վարույթում ներկայացուցչություն
 • ՀՀ սահմանադրական դատարանում ներկայացուցչություն
 • Վարչական այլ
 • Այլ

Իրավաբանական անձանց

 • Աշխատանքային հարաբերություններ
 • Պայմանագրային հարաբերություններ
 • Ապահովագրություն
 • Բանկային գործունեություն
 • Սնանկություն
 • Սեփականություն
 • Մտավոր սեփականություն
 • Կորպորատիվ հարաբերություններ
 • Իրավաբանական անձանց հիմնադրում, վերակազմակերպում և լուծարում
 • Կատարողական վարույթի սպասարկում
 • Հարկային հարաբերություններ
 • Մաքսային հարաբերություններ
 • Վարչական ակտերի բողոքարկում
 • Հողային հարաբերություններ
 • Կառուցապատման հարաբերություններ
 • Ճանապարհատրանսպորտային տույժեր
 • Բոլոր տեսակի քրեական գործեր
 • Օտարերկրյա կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կազմում
 • Օտարերկրյա իրավաբանական անձանց հիմնադրում
 • Արբիտրաժային վարույթում ներկայացուցչություն
 • ՀՀ սահմանադրական դատարանում ներկայացուցչություն
 • Վարչական այլ
 • Դեբիտորական պարտավորությունների սպասարկում (Պարտքերի հետ գանձման ծառայություններ) 
 • Այլ
Ձեր նամակն ուղարկված է