ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

«Սենիորս Սփիչ» ՍՊԸ-ն
«Սենիորս Սփիչ» ՍՊԸ-ն «Սենիորս Սփիչ» ՍՊԸ-ն
Մասնագիտացում
› Աշխատանքային հարաբերություններ
› Պայմանագրային հարաբերություններ
› Ժառանգություն
› Ապահովագրություն
› Սնանկություն
› Սեփականություն
› Մտավոր սեփականություն
› Կորպորատիվ հարաբերություններ
› Իրավաբանական անձանց հիմնադրում, վերակազմակերպում և լուծարում
› Կատարողական վարույթի սպասարկում
› Քաղաքացիական
› Հարկային հարաբերություններ
› Վարչական ակտերի բողոքարկում
› Հողային հարաբերություններ
› Կառուցապատման հարաբերություններ
› Ճանապարհատրանսպորտային տույժեր
› Վարչական
› Ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ
› ՀՀ սահմանադրական դատարանում ներկայացուցչություն

Կոնտակտային տվյալներ
Աշխատանքային հասցե՝ք.Երևան, Նաիրի Զարյան 73/1, «Մակկոնի» բիզնես կենտրոն, 1-ին հարկ,
Հեռ.՝091 342101, 077 770585
Էլ. հասցե՝[email protected], [email protected]
Աշխատակիցների քանակը`2


Հիմնադիրներ

Աշխատակազմ

ՁԵՐ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ ՍԿՍՎՈՒՄ ԵՆ ԱՅՍՏԵՂԻՑ

 Այստեղ Ձեր  գործը գտնվում է Գրասենյակի փաստաբանական թիմի բարձր հոգածության և իրավական պաշտպանության ներքո՝ առնվազն 2 փաստաբանի անհատական սպասարկման տիրույթում։

«ՍԵՆԻՈՐՍ ՍՓԻՉ» փաստաբանական թիմը երաշխավորում է մատուցվող ծառայությունների պրոֆեսիոնալիզմը,  պատշաճ ջանասիրությունը, արդյունավետությունը, հուսալիությունը, ձեռնհասությունը, կայունությունը, գաղտնիությունը և օպերատիվությունը։ Նշված սկզբունքները նաեւ Գրասենյակի թիմի մասնագիտական պարտականություններն են։


Գրասենյակը աշխատում է արդյունավետ և պարզ համագործակցային միջավայրում, որում հաճախորդը կանոնավորապես տեղեկացված է հանձնարարության կատարման ընթացքի և գործի ցանկացած շարժի մասին՝ առանց անհանգստանալու կամ ծանրաբեռնվելու  դրանց լուծմանն ուղղված գործողություններով, որոնց պատշաճ, որակյալ և ժամանակին  կատարումը գտնվում են Գրասենյակի թիմի  իրավասության ներքո։

Ձեր նամակն ուղարկված է