ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

«ՎԱՅԶ» ՍՊԸ
«ՎԱՅԶ» ՍՊԸ «ՎԱՅԶ» ՍՊԸ
Մասնագիտացում
› Աշխատանքային հարաբերություններ
› Պայմանագրային հարաբերություններ
› Սնանկություն
› Մտավոր սեփականություն
› Կորպորատիվ հարաբերություններ
› Իրավաբանական անձանց հիմնադրում, վերակազմակերպում և լուծարում
› Քաղաքացիական
› Հարկային հարաբերություններ
› Մաքսային հարաբերություններ
› Վարչական ակտերի բողոքարկում
› Վարչական
› Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունները
› Համակարգչային տեղեկատվության անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Օտարերկրյա կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կազմում
› Օտարերկրյա իրավաբանական անձանց հիմնադրում
› Արբիտրաժային վարույթում ներկայացուցչություն
› ՀՀ սահմանադրական դատարանում ներկայացուցչություն
› Միգրացիոն հարցեր
› ՄԻԵԴ ներկայացուցչություն
› Հետաքննություն և Օրենսդրությանը համապատասխանություն (Compliance)
› Մարդու իրավունքները բիզնեսում
› Պետական արտոնագրերի և թույլտվությունների ստացման գործընթաց

Կոնտակտային տվյալներ
Աշխատանքային հասցե՝ՀՀ, ք․ Երևան, Չարենցի 42, տարածք 7
Հեռ.՝(+374) 12 880 330, (+374) 41 088 033
Էլ. փոստ`[email protected]
Էլ. հասցե՝[email protected]
Աշխատակիցների քանակը`7


Հիմնադիրներ

Աշխատակազմ
Ձեր նամակն ուղարկված է