ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

«ՊՐՈՔՍԻ ՔՆՍԱԼԹԻՆԳ» ՍՊԸ
«ՊՐՈՔՍԻ ՔՆՍԱԼԹԻՆԳ» ՍՊԸ  «ՊՐՈՔՍԻ ՔՆՍԱԼԹԻՆԳ» ՍՊԸ
Մասնագիտացում
› Աշխատանքային հարաբերություններ
› Պայմանագրային հարաբերություններ
› Ժառանգություն
› Ապահովագրություն
› Բանկային գործունեություն
› Սնանկություն
› Սեփականություն
› Մտավոր սեփականություն
› Կորպորատիվ հարաբերություններ
› Կատարողական վարույթի սպասարկում
› Քաղաքացիական
› Հարկային հարաբերություններ
› Մաքսային հարաբերություններ
› Վարչական ակտերի բողոքարկում
› Կառուցապատման հարաբերություններ
› Վարչական
› Ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ
› Միջազգային դատարանին տրվող բողոքի կազմում
› Օտարերկրյա կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կազմում
› Միջազգային
› Արբիտրաժային վարույթում ներկայացուցչություն
› ՀՀ սահմանադրական դատարանում ներկայացուցչություն
› Միջազգային արբիտրաժ
› Մեդիացիա
› Միգրացիոն հարցեր
› ՄԻԵԴ ներկայացուցչություն
› Հանրային միջազգային իրավունք
› Միջազգային քրեական իրավունք
› Կառավարում
› Հետաքննություն և Օրենսդրությանը համապատասխանություն (Compliance)
› Մարդու իրավունքները բիզնեսում
› Կորպորատիվ ֆինանսներ (Corporate) և ծրագրերի ֆինանսավորում (Project Finance)
› Ընկերությունների կապիտալում աշխատակիցների բաժնետիրացման ծրագրեր (ESOP)
› Պետական արտոնագրերի և թույլտվությունների ստացման գործընթաց
› Միջազգային պայմանագրեր
› Ներդրումային իրավունք

Կոնտակտային տվյալներ
Աշխատանքային հասցե՝ՀՀ ք․ Երևան, Արգիշտի 11/11 տարածք 127
Հեռ.՝+374 77 074 129, +374 96 94 99 79, +374 41 77 73 32
Ֆաքս՝0015
Էլ. փոստ`[email protected], [email protected], [email protected]
Էլ. հասցե՝http://www.retrieve.am
Աշխատակիցների քանակը`7


Հիմնադիրներ

Աշխատակազմ
Ձեր նամակն ուղարկված է