ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


Որակավորման հանձնաժողով

Որակավորման հանձնաժողով
Ընդհանուր տեղեկություններ

Պալատի որակավորման հանձնաժողովը որակավորման քննությունները կազմակերպելու և դրանց արդյունքներն ամփոփելու նպատակով երկու տարի ժամկետով կազմավորված, ինն անդամից բաղկացած մարմին է:

Որակավորման հանձնաժողովը կազմավորվում է ներկայացուցչության հետևյալ համամասնությամբ.

1)     Պալատի անդամ հինգ փաստաբան, որոնք ընտրվում են սույն կարգին համապատասխան Պալատի խորհրդի կողմից.

2) ՀՀ արդարադատության նախարարությունից մեկ ներկայացուցիչ՝ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի ներկայացմամբ.

3) ՀՀ վճռաբեկ դատարանից մեկ դատավոր՝ վճռաբեկ դատարանի նախագահի ներկայացմամբ.

4) երկու իրավաբան գիտնական, որոնք ընտրվում են «Փաստաբանության մասին» օրենքին, Կանոնադրությամբ և սույն Կարգին համապատասխան:

Հանձնաժողովի հինգ փաստաբան անդամները ընտրվում են Պալատի նախագահի առաջադրմամբ՝ արտոնագիրը չկասեցված, բարձր մասնագիտական որակներով օժտված և առնվազն 5 (հինգ) տարվա փաստաբանական ստաժ (այդ ժամանակահատվածի մեջ չի ներառվում փաստաբանի արտոնագրի կասեցված ժամանակահատվածը) ունեցող փաստաբանների կազմից: Սույն կետում նշված փաստաբանական ստաժի սահմանափակումը չի տարածվում գիտական աստիճան ունեցող փաստաբանի նկատմամբ:

Փաստաբանների պալատի որակավորման հանձնաժողովի լիազորությունները, նիստերի գումարման կարգը և Փաստաբանների պալատի կանոնադրությամբ չկարգավորված հարցերը կարգավորվում են Փաստաբանների պալատի խորհրդի կողմից ընդունված որակավորման հանձնաժողովի ձևավորման և գործունեության կարգով:

ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի 21.03.2023թ. թիվ 8/11-Ա որոշմամբ երկու տարի ժամկետով կազմավորվել է փաստաբանների պալատի նոր որակավորման հանձնաժողով՝ հետևյալ կազմով.

1) Հունան Տեր-Վարդանյան` որակավորման հանձնաժողովի նախագահ,                   ի.գ.թ., փաստաբան (արտոնագիր № 1108).

2) Արա Զոհրաբյան՝ ի.գ.թ., փաստաբան (արտոնագիր № 1).

3) Գառնիկ Թուխտարյան՝ փաստաբան (արտոնագիր 531).

4) Արմինե Ֆանյան՝ փաստաբան (արտոնագիր 1262).

5) Տաթևիկ Դավթյան՝ ի.գ.թ., փաստաբան (արտոնագիր 2641).

6) Արտյոմ Սուջյան՝ ՀՀ արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչ, ՀՀ արդարադատության նախարարի խորհրդական.

7) Արթուր Պողոսյան՝ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի ներկայացուցիչ, ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի դատավոր.

8) Միսակ Մարկոսյան՝ ի.գ.թ.- գիտնական անդամ,

9) Արսեն Համբարձումյան՝ ի.գ.թ.- գիտնական անդամ:

 1. ԲԵՌՆԵԼ «ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ» ԿԱՐԳԸ

2.ԲԵՌՆԵԼ «ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ, ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ, ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԵՎ ՀԱՆՁՆՄԱՆ» ԿԱՐԳԸ

3. ԲԵՌՆԵԼ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ  ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

4.ԲԵՌՆԵԼ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

5.ԲԵՌՆԵԼ  ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԵՐԸ

6. ԲԵՌՆԵԼ ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՆ ԱՎԱՐՏԱԾ ՈՒՆԿՆԴԻՐՆԵՐԻ ԴԻՄՈՒՄԸ

7. ԲԵՌՆԵԼ ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿԸ

8. ԲԵՌՆԵԼ «ՓԱՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ 45.11-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ՄԱՍԻ 2-ՐԴ և 3-ՐԴ ԿԵՏԵՐՈՒՄ ՆՇՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄԸ

9. ԲԵՌՆԵԼ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹԸ

 


Արա Գագիկի Զոհրաբյան
Գործող
Արա Գագիկի ԶոհրաբյանՄասնագիտացում
Պայմանագրային հարաբերություններ
Կորպորատիվ հարաբերություններ
Քաղաքացիական

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ (+374 10) 606 608,
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Գառնիկ Գուրգենի Թուխտարյան
Գործող
Գառնիկ Գուրգենի ԹուխտարյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական
Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ
Անձի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 010 53 78 16, 091 52 42 42; 055 52 42 42;
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Հունան Մանվելի Տեր-Վարդանյան
Գործող
Հունան Մանվելի Տեր-ՎարդանյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական
Վարչական
Միջազգային

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 093 83 90 07
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Արմինե Կառլոսի Ֆանյան
Գործող
Արմինե Կառլոսի ՖանյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական
Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ
Անձի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 091 33 90 42; 055 33 55 43
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Տաթևիկ Արթուրի Դավթյան
Գործող
Տաթևիկ Արթուրի ԴավթյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 098 02 10 00; 098 21 00 00
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան