ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


Պալատի նախագահ

ՀՀ Փաստաբանների պալատի նախագահ
Ընդհանուր տեղեկություններ

    Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի նախագահն է` Արա Գագիկի Զոհրաբյանը, ով 713 կողմ ձայներով (քվեարկության մասնակիցների ձայների 78% հարաբերակցությամբ) ընտրվել է 2013 թվականի սեպտեմբերի 14-ին, իսկ լիազորությունները ստանձնել է 2013 թվականի հոկտեմբերի 4-ին։

     ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 9-ի ընտրության արդյունքում 1002 կողմ ձայներով (քվեարկության մասնակիցների ձայների 92% հարաբերակցությամբ) ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահ է վերընտրվել Արա Գագիկի Զոհրաբյանը:

     Պալատի առաջին նախագահն է եղել Ռուբեն Արամի Սահակյանը, ընտրվել է 2005 թվականի հոկտեմբերի 4-ին և պաշտոնավարել է մինչև 2013 թվականի հոկտեմբերի 4-ը:

     Պալատի նախագահը Պալատի գործադիր մարմնի բարձրագույն պաշտոնատար անձն է, ընտրվում է  առնվազն տասը տարվա փաստաբանական ստաժ ունեցող անդամների կազմից փակ գաղտնի քվեարկությամբ` չորս տարի ժամկետով: Պալատի նախագահը ներկայացնում է Պալատը, ընդունում է որոշումներ Պալատի գործունեությանն առնչվող հարցերի վերաբերյալ, նախագահում է Պալատի ընդհանուր ժողովի և խորհրդի նիստերը, անդամագրված փաստաբանին հնգօրյա ժամկետում տալիս է Պալատի կնիքով և ստորագրությամբ արտոնագիր և վկայական, ընդգրկում է փաստաբանին փաստաբանների ցուցակում: Պալատի նախագահը գումարում է խորհրդի նիստեր  և ընդհանուր ժողով, որոշում և/կամ հաստատում է դրանց օրակարգերը, ինչպես նաև կարող է հասարակական հիմունքներով Պալատի անդամների կազմից ձևավորել խորհրդատվական և այլ հանձնաժողովներ:

 


Ծննդյան տարեթիվը և վայրը


12 ապրիլ 1978թ. Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն


Կրթություն  


 • 1994-1999թթ. Երևանի Գլաձոր համալսարան իրավաբանական ֆակուլտետ
 • դիպլոմավորված մասնագետ        

Գիտական կոչում


 • Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ԺԲ.00.04,  2013թ., Երևանի պետական համալսարանի մասնագիտական խորհուրդ
 • Թեման՝ «Ապացուցման միջոցների հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարությունում»

Աշխատանքային և մասնագիտական գործունեություն


 • 2016թ-ից Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի Իրավագիտության 063 մասնագիտական խորհրդի անդամ
 • 2013թ-ից ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահ
 • 2013թ-ից ՀՀ փաստաբանների պալատի որակավորման հանձնաժողովի նախագահ
 • 2013թ-ից ՀՀ փաստաբանական դպրոցի կառավարման խորհրդի նախագահ
 • 2012թ-ից ՀՀ փաստաբանական դպրոցի դասախոս
 • 2012-2013թթ. ՀՀ փաստաբանների պալատի և ՀՀ ոստիկանության միջև 08.02.2012թ. համագործակցության հուշագրի շրջանակներում ստեղծված հանձնախմբի անդամ, ՀՀ փաստաբանների պալատի համակարգող
 • 2011-2013թթ. Եվրոպայի խորհրդի «Արևելյան գործընկերության երկրներում իրավական բարեփոխումների աջակցություն» ծրագրի փորձագետ
 • 2010-2013թթ. ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի առընթեր գիտավերլուծական կենտրոնի համակարգող
 • 2009թ-ից «Զոհրաբյան և գործընկերներ» փաստաբանական գրասենյակ ՍՊԸ, նախագահ
 • 2009թ-ից Երևանի Գլաձոր համալսարան, դասախոս
 • 2007-2013թթ. ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահի տեղակալ
 • 2007-2013թթ. ՀՀփաստաբանների պալատի խորհրդի անդամ
 • 2006-2010թթ. «Լոնդոն-Երևան Կօ» ապահովագրական ՍՊԸ, խորհրդի անդամ
 • 2005-2011թթ. Երևանի «Մանց» համալսարան, դասախոս
 • 2002-2009թթ. «Զոհրաբյան և գործընկերներ» փաստաբանական գրասենյակ ՍՊԸ, գլխավոր տնօրեն
 • 2001թ-ից՝ փաստաբանական գործունեության արտոնագիր
 • 2000-2002թթ. «Սրետենկա-Կոնսուլ» ՍՊԸ իրավաբանական գործակալություն, իրավաբան
 • 1999-2000թթ. «Երևանի հաստոցաշինական արտադրական միավորում» ԲԲԸ, իրավաբան

Մասնակցություն ներպետական և միջազգային ծրագրերին և դասընթացներին


 • 2011-2013թթ.` «Արևելյան գործընկերության երկրներում իրավական բարեփոխումների աջակցության» ծրագրի փորձագետ
 • 2011թ. «Սահմանադրական դատարանի որոշումների իրավական հետևանքները երկրում սահմանադրականության ամրապնդման գործում» թեմայով Երևանյան 16-րդ միջազգային խորհրդաժողով
 • 2010թ. «Դուրս մղենք կոռուպցիան մեր կյանքից» ծրագրի փորձագետ
 • 2010թ. փետրվար՝ Միջազգային պաշտպանության կենտրոնի կողմից կազմակերպվող «Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի դատավորների հետ կլոր սեղան» կրթական ծրագիր
 • 2007թ. ԱՄՆՄԶԳԱռևտրայինիրավունքիևտնտեսականկարգավորմանծրագրով (ԲեարինգՓոյնթ), (Armenia Commercial Law and Economic Regulation Program (BearingPoint)) «Առևտրային արբիտրաժը Հայաստանում» թեմայով սեմինար
 • 2006թ. մարտ-ապրիլ՝ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պետական դեպարտամենտի կողմից կազմակերպված Միացյալ Նահանգների Պետական դեպարտամենտի Միջազգային այցելուների կառավարման ծրագիր
 • 2006թ. հունվար-փետրվար՝ ABA CEELE կողմից կազմակերպված միջնորդ դատավարություն դասընթաց
 • 2001թ. փետրվար-մարտ՝ Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի կողմից կազմակերպված փաստաբանական դասընթացներ

Համակարգած կամ վարած ծրագրերը և դասընթացները


 • 2012-2016թթ. վերապատրաստման դասընթացներ ՀՀ փաստաբանների պալատում՝  «Ապացույցները և ապացուցման գործընթացը քաղաքացիական դատավարությունում» թեմայով
 • 2012-2016թթ. դասախոսություն ՀՀ փաստաբանական դպրոցում՝  «Ապացույցները և ապացուցման գործընթացը քաղաքացիական դատավարությունում» և «Հայցադիմումի և պատասխանի կազմման գործնական առաջարկություններ» թեմաներով
 • 2012թ. ապրիլ՝ «Վճռաբեկ բողոքները վարույթ ընդունելու հարցը քննարկելիս արձանագրություն չվարելու մասին» թեմայով դատավորների հետ սեմինար-քննարկում
 • 2012թ. մայիս՝ «Քաղաքացիական գործերը դատաքննության նախապատրաստելու ինստիտուտի կապակցությամբ ձևավորված դատական պրակտիկայի վերաբերյալ» թեմայով դատավորների հետ սեմինար-քննարկում
 • 2012թ. դեկտեմբեր՝ «Երրորդ կողմի մասնակցությունը ներպետական և միջազգային դատավարություններում. Հայաստանում amicus curiae ներկայացնելու մշակույթը և զարգացումները» թեմայով սեմինար
 • 2012թ. ապրիլ-սեպտեմբեր՝ «ՀՀ սահմանադրական դատարան և Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան երրորդ կողմի կարծիք (amicus curiae) ներկայացնելուն նպաստելու մասին» ծրագիր
 • 2009-2016թթ. դասախոսություն Երևան Գլաձոր համալսարանում (բակալավրիատ և մագիստրատուրա)՝  «Քաղաքացիական դատավարություն» թեմայով
 • 2007թ. ՀՀ փաստաբանների պալատի և Ամերիկյան իրավաբանների ընկերակցության հայաստանյան ներկայացուցչության (ABA/CEELI) կազմակերպմամբ փաստաբանների համար անցկացվող «Վերճերի այլընտրանքային լուծումը» թեմայով սեմինար
 • 2006-2008թ. ՀՀ կենտրոնական բանկի իրավաբանական վարչության աշխատակիցների համար «Քաղաքացիական դատավարության իրավունք» ուսումնական դասընթաց

Այլ գործունեություն


 • 2014թ. ՀՀ Նախագահի հրամանագրով նշանակվել է Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի պաշտոնում Հայաստանի Հանրապետության կողմից առաջարկվող թեկնածուների ընտրությունն իրկանացնող մրցութային հանձնաժողովի անդամ
 • 2006թ. ՀՀ վարչապետի  որոշմամբ ընդգրկվել է Արտադրական և կոշտ թափոնների գործածության վերաբերյալ օրենսդրական փաթեթի ստեղծման միջգերատեսչական աշխատանքային խմբում (հանձնաժողովում)
 • 2006թ. ՀՀ Նախագահի  կարգադրությամբ ընդգրկվել է ՀՀ դատաիրավական բարեփոխումների հայեցակարգի և օրենսդրական փաթեթի ստեղծման աշխատանքային խմբում (հանձնաժողովում)

Մասնագիտական կոչումներ


 • 2015թ. Փարիզի փաստաբանների պալատի պատվավոր անդամի կոչում
 • 2015թ. Մոնպելյեի փաստաբանների պալատի պատվավոր անդամի կոչում

Ընտանեկան դրություն


 • Ամուսնացած է, ունի երեք որդի և մեկ դուստր

Զինվորական ծառայություն


 • 1996-1998թթ. ծառայել է հայոց բանակում