ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ ՀՐԱՎԻՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 01.02.2021թ. թիվ 15-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

01.02.2021 12:45

Բեռնել ՀՀ ՓՊ նախագահի 01.02.2021թ. թիվ 15-Լ որոշումը

Բեռնել ընդհանուր ժողովի մասին ծանուցումը

Փոխկապակցված իրավական ակտեր

ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 01․02․2021Թ․ ԹԻՎ 15-Լ ՈՐՈՇՄԱՆ ԹԻՎ 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ (ՎՐԻՊԱԿՆ ՈՒՂՂԵԼՈՒ) ՄԱՍԻՆ» 09.02.2021թ. թիվ 19-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
Այլ որոշումներ