ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 01․02․2021Թ․ ԹԻՎ 15-Լ ՈՐՈՇՄԱՆ ԹԻՎ 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ (ՎՐԻՊԱԿՆ ՈՒՂՂԵԼՈՒ) ՄԱՍԻՆ» 09.02.2021թ. թիվ 19-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

09.02.2021 16:00

Բեռնել ՀՀ ՓՊ նախագահի 09.02.2021թ. թիվ 19-Լ որոշումը

Փոխկապակցված իրավական ակտեր

ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ ՀՐԱՎԻՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 01.02.2021թ. թիվ 15-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
Այլ որոշումներ