ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


Պալատի խորհուրդ

ՀՀ Փաստաբանների պալատի խորհուրդ
Ընդհանուր տեղեկություններ

«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքի, ինչպես նաև ՀՀ փաստաբանների պալատի կանոնադրության համաձայն՝ փաստաբանների պալատի խորհուրդը փաստաբանների պալատի գործադիր, ինչպես նաև կարգապահական վարույթ իրականացնող մարմինն է:

Փաստաբանների պալատի խորհուրդն ունի տասներկու անդամ` չհաշված խորհրդի նախագահը: Փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամները (բացառությամբ խորհրդի նախագահի) վարկանիշային կարգով ընտրվում են փաստաբանների պալատի ընդհանուր ժողովի կողմից չորս տարի պաշտոնավարման ժամկետով:

ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահն ի պաշտոնե փաստաբանների պալատի խորհրդի նախագահն է:

Բեռնել ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի լիազորությունները

ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐՆ ԵՆ՝

Մանե 

Կարապետյան 

Արտոնագիր № 828 

716 ձայն

Մելանյա

Առուստամյան 

Արտոնագիր № 7 

696 ձայն

Մարինե 

Ֆարմանյան

Արտոնագիր № 1754

662 ձայն

 Հարություն

 Հարությունյան

 Արտոնագիր № 916

 655 ձայն

Կարեն

Սարդարյան

Արտոնագիր № 1091

 624 ձայն

Կարեն

 Մեժլումյան

    Արտոնագիր № 2

        621 ձայն

Էմին

Բեգլարյան

Արտոնագիր № 1400

 547 ձայն

Ռուբեն

Հակոբյան

Արտոնագիր № 833

 475 ձայն

Լիլիթ

Ղազանչյան

   Արտոնագիր № 2269 

       432 ձայն

Արսեն

Հարությունյան

Արտոնագիր № 738

 430 ձայն

Պավել

Գյուլումյան

Արտոնագիր № 2469

  304 ձայն

Գայանե 

Դեմիրչյան

Արտոնագիր № 1881

  285 ձայն

    

ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

  1  Բեռնել Փաստաբանի վարքագծի կանոնագիրքը (19.10.2019թ. խմբագրությամբ) 

  2  

Բեռնել «Փաստաբանի նկատմամբ կարգապահական վարույթի իրականացման կարգը» (19.10.2019թ. խմբագրությամբ) 

  3 

Բեռնել խորհրդի 08.04.2020թ. թիվ 7/7-Լ որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի խորհրդի նիստերի անցկացման կարգը (աշխատակարգը)»

  4 

Բեռնել խորհրդի 18.12.2019թ. թիվ 24/21-Լ որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի խորհրդի կողմից Փաստաբանների պալատի ֆինանսատնտեսական վերահսկողության կարգը»

  5 

Բեռնել խորհրդի 31.10.2017թ․ թիվ 21/7-Լ որոշմամբ «Կարգապահական գործերը կարգապահական գործ նախապատրաստող անձանց միջև բաշխելու մասին» կարգը

  6 

Բեռնել խորհրդի 31.10.2017թ․ թիվ 21/8-Լ որոշմամբ հաստատված «Կարգապահական գործերը ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամների միջև բաշխելու մասին» կարգը


Սիմոն Ալբերտի Բաբայան
Գործող
Սիմոն Ալբերտի ԲաբայանՄասնագիտացում
Պայմանագրային հարաբերություններ
Ժառանգություն
Սնանկություն

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 094 54 95 04
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Մանե Գուրգենի Կարապետյան
Գործող
Մանե Գուրգենի ԿարապետյանՄասնագիտացում
Աշխատանքային հարաբերություններ
Պայմանագրային հարաբերություններ
Կորպորատիվ հարաբերություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 010 600 701, 098 100 638
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Մելանյա Սարգիսի Առուստամյան
Գործող
Մելանյա Սարգիսի ԱռուստամյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ
Վարչական այլ
Բոլոր տեսակի քրեական գործեր

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 098 407 890; 099 407 890; 099 601 702
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Մարինե Պավլուշի Ֆարմանյան
Գործող
Մարինե Պավլուշի ՖարմանյանՄասնագիտացում
Պայմանագրային հարաբերություններ
Ժառանգություն
Ընտանեկան հարաբերություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 010 600 714 #123, 091 49 24 55, 094 49 24 55
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Կարեն Հեկտորի Սարդարյան
Գործող
Կարեն Հեկտորի ՍարդարյանՄասնագիտացում
Սնանկություն
Քաղաքացիական այլ
Վարչական այլ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 094 961160, 096 961166
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Հարություն Գագիկի Հարությունյան
Գործող
Հարություն Գագիկի ՀարությունյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ
Մարդու եվ քաղաքացու սահմանադրական իրավունքների ու ազատությունների դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 096 68 37 67; 077 99 20 20
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Կարեն Սուրիկի Մեժլումյան
Գործող
Կարեն Սուրիկի ՄեժլումյանՄասնագիտացում
Ժառանգություն
Սեփականություն
Քաղաքացիական այլ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 077 07 30 73
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Ծնվել է 1973թ-ին: 1979-1989 թթ. սովորել է դպրոցում: 1992թ-ից զբաղվել է ձեռնարկատիրական գործունեո...
Էմին Արամի Բեգլարյան
Գործող
Էմին Արամի ԲեգլարյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ
Վարչական այլ
Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 077 22 44 10,
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Ռուբեն Մարատի Հակոբյան
Գործող
Ռուբեն Մարատի ՀակոբյանՄասնագիտացում
Մարդու եվ քաղաքացու սահմանադրական իրավունքների ու ազատությունների դեմ ուղղված հանցագործություններ
Միջազգային այլ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 094-05-01-90
Գործունեության հիմնական վայր՝ Լոռի, Վանաձոր
Լիլիթ Արմենի Ղազանչյան
Գործող
Լիլիթ Արմենի ՂազանչյանՄասնագիտացում
Բոլոր տեսակի քրեական գործեր

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 091 58 22 72; 099 86 09 97
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Արսեն Միխաելի Հարությունյան
Գործող
Արսեն Միխաելի ՀարությունյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ
Վարչական այլ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 091 89 59 36
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Պավել Սլավիկի Գյուլումյան
Գործող
Պավել Սլավիկի ԳյուլումյանՄասնագիտացում
Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ
Անձի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ
Սեռական անձեռնմխելիության և սեռական ազատության դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 094 42 11 16
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան