ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


Poland and Armenia: Comparative note: Lessons learned on the Forfeiture in Favor of the State of Illegally Acquired Assets (political science article/քաղաքագիտական հոդված)

by Arthur Martirosyan and Rafał Kierzynka

Բեռնել հոդվածը
 

ԳՈՒՅՔԻ՝ ԱՊՕՐԻՆԻ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՆԱԼԸ ԿԱՆԽԱՎԱՐԿԱԾ, ԹԵ ՎԱՐԿԱԾ

Տիգրան Մարկոսյան , ի․գ․թ․ դոցենտ

Բեռնել հոդվածը


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ «ԱՊՕՐԻՆԻ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ» ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔԸ՝ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ ԼՈՒՅՍԻ ՆԵՐՔՈ

Ռաֆալ Կիրզինկա, ի.գ.թ.

Բեռնել հոդվածը

 

ԱՊՕՐԻՆԻ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ԳՈՒՅՔ/ՉՀԻՄՆԱՎՈՐՎԱԾ ԱԿՏԻՎՆԵՐ․      ԱՊՕՐԻՆԻ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌՈՒՄԻՆԻԱՅԻ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԶՈՒԳԱՀԵՌՆԵՐ

Անկա Ջուրմա

ի.գ.թ. Դատախազ, Ազգային Հակակոռուպցիոն Դիրեկտորատ, Ռումինիա

Բեռնել հոդվածը


ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԴԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱԶԱՏԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՈՒՄ

Անի Խլղաթյան

Երևանի պետական համալսարան, իրավագիտության ֆակուլտետ,

միջազգային և եվրոպական իրավունքի ամբիոն, ասպիրանտ

Բեռնել հոդվածը 

 

 

«LOCKERBIE»-Ի ՆԱԽԱԴԵՊԸ  ՈՐՊԵՍ՝ AUT DEDERE AUT JUDICARE ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼ

 

Անի Խլղաթյան

 Երևանի պետական համալսարան,իրավագիտության ֆակուլտետ,

միջազգային և եվրոպական  իրավունքի ամբիոն, ասպիրանտ

Բեռնել հոդվածը


 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԴԱՅԻՆ  ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՒՄ ԵՎ ԴՐԱ  ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Անի Խլղաթյան

Բեռնել հոդվածը


 

ՈՐՈՇ ՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐ  «ԿԱՇԱՌՔ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԿԱՄ ԿԱՇԱՌՔ ՏԱԼՈՒ ՆՄԱՆԱԿՈՒՄ»  ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԻՐԱՎԱՉԱՓՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի

Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի ասպիրանտ

Տիգրան Ղազարյան

Բեռնել հոդվածը 


 

ԱՆՁԻՆ ՈՐՊԵՍ ՄԵՂԱԴՐՅԱԼ ՆԵՐԳՐԱՎԵԼՈՒ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ

 

ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի վարիչ, իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Սամվել Դիլբանդյան

ՀՀ ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչության ծառայողական քննության բաժնի տեսուչ 

ՆԱՐԵԿ ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Բեռնել հոդվածը

 

ՄԵՂԱԴՐՅԱԼԻՆ ՀԱՍԿԱՆԱԼԻ ԼԵԶՎՈՎ, ԱՆՀԱՊԱՂ և ՀԱՆԳԱՄԱՆՈՐԵՆ ՄԵՂԱԴՐԱՆՔԻ ԲՆՈՒՅԹԻ և ՀԻՄՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՑՆԵԼԸ

ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետ,

 ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարության և կիրմինալիստիկայի ամբիոնի ավագ լաբորանտ,

ՀՀ փաստաբանական դպրոցի ունկնդիր

Էմմա Ավագյան

Բեռնել հոդվածը


ՏՆԱՅԻՆ ԿԱԼԱՆՔԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ

ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետ,

ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարության և կիրմինալիստիկայի ամբիոնի ավագ լաբորանտ,

 ՀՀ փաստաբանական դպրոցի ունկնդիր

Էմմա Ավագյան

Բեռնել հոդվածը 


«ԿԱՇԱՌԱԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ»  ԵՎ «ԿԱՇԱՌՔ» ԵԶՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՔՐԵԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի

Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի ասպիրանտ,

 ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ, փաստաբան

Տիգրան Ղազարյան

Բեռնել հոդվածը


ՈՉ ՀԱՆՑԱՎՈՐ ՈՏՆՁԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՄ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

Տիգրան Սամվելի Ղազարյան

ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի

Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի ասպիրանտ,

 ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ, փաստաբան

Բեռնել հոդվածը 

 

ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ  ՆՇԱՆԱԿՎՈՂ ԱԶԱՏԱԶՐԿՄԱՆ ՀԵՏ ՉԿԱՊՎԱԾ ՊԱՏԺԱՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 

Տիգրան Սամվելի Ղազարյան

ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի

Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի ասպիրանտ,

 ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ, փաստաբան

Բեռնել հոդվածը 

 

  

 


 
Բեռնել